Dossier LLO en SLIM-regeling

Op deze pagina zetten we de belangrijkste berichten over Leven Lang Ontwikkelen (LLO) op een rijtje. Er wordt veel gepubliceerd en overlegd over LLO. We richten ons vooral op de meest concrete informatie in relatie tot financiering van (individuele) opleidingen.

1. Kabinet verschuift resterend STAP-budget naar individuele scholing met SLIM-regeling

Het kabinet geeft in een brief van november 2023 aan voornemens te zijn de resterende 73,5 miljoen van het STAP-budget beschikbaar te stellen voor een tijdelijke voorziening individuele scholing binnen de SLIM-regeling (voor de periode 2024 tot en met 2027).

 

2. Verkenning individuele faciliteit voor LLO

Het kabinet heeft in november 2023 een verkenning gepubliceerd met verschillende varianten voor een individuele faciliteit voor LLO, die een volgend kabinet kan meenemen. De verkenning beschrijft en vergelijkt drie opties om individuen vanuit de overheid te ondersteunen in de kosten van (bij) scholing:

A)    een voucher (Als burger heb je dan de mogelijkheid om een subsidie - bijvoorbeeld in de vorm van een voucher - aan te vragen om training of scholing te volgen. Een voucher kan breed en smal gericht worden, variëren in omvang uitgedrukt in geld (of tijd) en doeleinden. Voorbeelden zijn STAP en de lerarenbeurs.)

B)    een leerrekening (Als burger krijg je dan een rekening waarop de overheid, werkgever, private partijen en het individu periodiek of eenmalig middelen kunnen storten voor het volgen van scholing. De rekening staat op je naam en blijft dus beschikbaar, ongeacht of je wisselt van baan of werkloos wordt.)

C)    een leerrecht (Dit concept betreft een wettelijke aanspraak waarbij iedereen in Nederland bij geboorte recht heeft op een bepaalde omvang van publiek bekostigd onderwijs. Cruciale vraag bij verdere uitwerking is verder of resterende leerrechten alleen bij publiek bekostigde instellingen kunnen worden ingezet of ook voor niet-bekostigd erkend OCW-aanbod dat door private aanbieders kan worden aangeboden.)

 

Conclusie: Starten met vouchers

In de verkenning is de volgende conclusie te lezen:

 

‘Indien men een structureel systeem wil opzetten, waarin de drie varianten gecombineerd worden, kan men starten met twee sporen:
(1) ontwikkelen van scholingsvouchers die op korte termijn gericht ingezet kunnen worden voor bij- en omscholing en
(2) uitwerken van de juridische en technische ‘bouwblokken’ die nodig zijn om leerrechten en een individuele leerrekening te realiseren.


Dit betekent dat gestart wordt met scholingsvouchers, gericht op specifieke doelgroepen zoals praktisch opgeleiden, laaggeletterden, ouderen én/of op cruciale sectoren en kansberoepen, voor bij- en omscholing. Groot voordeel hiervan is dat dit flexibel is, kortlopend en op basis van evaluaties en lessen continu kan worden aangepast richting een structurele voorziening. Ook voor deze scholingsvouchers kunnen verschillende varianten worden uitgewerkt, waarbij niet alleen diversiteit zit in het richten op groepen of doelen maar ook in de aanvraagsystematiek, de hoogte van de tegemoetkoming van de kosten en de afbakening van het scholingsaanbod.’

 

3. LLO Stemwijzer

21 november 2023
Wat zeggen de politieke partijen over LLO en een individuele scholingsregeling, een leerbudget of persoonlijk ontwikkelbudget? Zes partijen zeggen hier expliciet iets over in hun partijprogramma. Handige informatie om nog mee te nemen in je overwegingen bij het stemmen morgen.