Gebruiksvoorwaarden

Voor het gebruik van onze website gelden onderstaande voorwaarden en beperkingen. Door deze site te gebruiken stem je in met deze voorwaarden.

 

De gegevens op deze website zijn slechts bedoeld ter informatie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

 

Wij volgen de ontwikkelingen over subsidies en budgetten op het gebied van leren en ontwikkelen en doen er alles aan om de informatie op onze website zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Voor de juistheid en volledigheid van gegevens van opleidingen zijn we ook afhankelijk van de aanbieders van deze opleidingen. We staan daarom niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van de website. Aan de geboden informatie kun je geen rechten ontlenen.

 

De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker. Een gebruiker van deze site mag de informatie niet doorgeven, vermenigvuldigen of verspreiden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Opleidingvinden.

Als je via deze website een pagina raadpleegt van derden (bijvoorbeeld via een link), wijzen wij je erop dat deze informatie wordt verstrekt door de partij of aanbieder die op die pagina wordt genoemd. We aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites.