Regelingen voor werkgevers en sectoren

Ook voor werkgevers, sectoren en sociale partners zijn er subsidies en budgetten om leren te stimuleren, en (nieuwe) mensen op te leiden, om te scholen en/of in dienst te nemen. Op deze pagina vind je een overzicht. Heb je aanvullingen of heb je verbetervoorstellen? Laat ze ons weten! Zo kunnen we samen zoveel mogelijk mensen helpen om leer- en ontwikkelmogelijkheden te benutten. Aan onderstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

 

 

SLIM-Regeling  
(Structurele) subsidieregeling voor mkb-ondernemingen in het algemeen en voor grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. De subsidie mag aangevraagd worden door individuele ondernemingen of door samenwerkingsverbanden. De SLIM-regeling is bijvoorbeeld in te zetten voor: de doorlichting van een onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan; het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming; het ontwikkelen of invoeren van een methode voor het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en beroepshouding van werkenden; het bieden van praktijkleerplaatsen bij een erkend leerbedrijf. Jaarlijks is er 48 miljoen euro beschikbaar.  Lees hier meer.

 

 

 

Tel mee met Taal   
Om (digitaal) laaggeletterde werknemers opleidingstrajecten aan te bieden die leiden tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden kunnen werkgevers op basis van de  subsidieregeling  'Tel mee met Taal 2021-2024'  subsidie aanvragen. Van 1 januari tot en met 28 februari 2023 is het mogelijk subsidie aan te vragen. Lees hier meer.

 

 

 

Studiekosten onbelast vergoeden (ook voor zzp-ers)

Als werkgever of zzp-er kun je studiekosten voor je werknemers of voor jezelf (als zzp-er) onbelast vergoeden. Het gaat om scholing die gericht is op het vervullen van een beroep in de toekomst of om vakkennis op peil te houden. Tijdens de belastingaangifte mogen deze kosten worden afgetrokken van de winst uit onderneming. Lees hier meer (paragraaf 22.1.4).

 

 

 

Regelingen en subsidies bij in dienst nemen nieuwe medewerkers

Als je werkgever bent, kun je voor sommige werknemers gebruik maken van aantrekkelijke financiële regelingen. Met deze regelhulp van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bepaal je of dat kan en hoe hoog het voordeel is.

 

 

 

Expeditieregeling

Partijen in een samenwerkingsverband kunnen vanaf 2024 subsidie aanvragen uit de expeditie-regeling. Dit geld kunnen zij gebruiken voor Duurzame Inzetbaarheid (DI) van medewerkers. En voor Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Lees hier meer.

 

 

 

 

Subsidieregeling praktijkleren

Wilt u als werkgever een praktijk- of werkleerplaats aanbieden zodat mensen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? De Subsidieregeling praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die u maakt voor de begeleiding van een leerling of student. Ook de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio) komen voor subsidie in aanmerking. Het maximale subsidiebedrag is 2.700 euro per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. Lees hier meer.

Voor sectoren:

 

 

Subsidie zij-instroom docenten (onderwijs)

Onderwijsinstellingen kunnen subsidie ontvangen om mensen aan te nemen en in staat te stellen om via een zij-instroomtraject binnen twee jaar hun onderwijsbevoegdheid te halen. De subsidie bedraagt 20.000 euro per zij-instromer. Lees hier meer.

 

 

 

SectorplanPlus (zorg)

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in de Zorg en Welzijn. De subsidie van het SectorplanPlus komt in de periode van 2017-2023 via de bij RegioPlus aangesloten regionale werkgeversorganisaties beschikbaar voor werkgevers in Zorg en Welzijn. Voor SectorplanPlus 2022-2023 heeft het ministerie van VWS €100 miljoen euro gereserveerd. SectorplanPlus is een subsidieregeling, gebaseerd op cofinanciering. De verwachting is dat met deze maatregelen totaal zo'n 150.000 professionals in Zorg en Welzijn extra worden ondersteund. Lees hier meer.

 

 

 

Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU)

Regeling (2022-2025) zodat werkenden gezond hun pensioen halen, ook degenen met zwaar werk. Samenwerkingsverbanden van sociale partners op sectoraal niveau kunnen € 20.000 aanvragen voor een sectoranalyse en vanaf 1 juni 2022 een activiteitenplan laten ondersteunen. In totaal is een miljard euro beschikbaar. Lees hier meer. 

 

Voor werkgevers van een regio:

 

 

Maatwerkscholing (Groningen en Noord-Drenthe)

Een regeling voor de bekostiging van niet gestandaardiseerde maatwerktrajecten voor werkzoekenden uit de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe. De scholing is bedoeld om werkzoekenden voor te bereiden op banen in de bouw- en technieksector en overige sectoren met een verbinding met de bouw- en herstelopgave in de aardbevings-gemeenten. De aanvraag wordt gedaan door de betrokken accountmanager van gemeente of UWV. Lees hier meer.