Privacy statement

Wij adviseren je om ons privacyverklaring te lezen zodat je op de hoogte bent van hoe en waarom wij jouw persoonsgegevens verwerken.
Jouw persoonsgegevens verwerken we en beveiligen we volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in deze privacyverklaring lees je hoe we dat precies doen.
Opleidingvinden.nl wordt op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking.
Deze privacyverklaring is voor het laatst gepubliceerd op 04-09-2023.

 

Jouw rechten
We beginnen met het belangrijkste: jouw persoonsgegevens zijn van jou. Je bent nooit verplicht om je persoonsgegevens met Opleidingvinden te delen. Als je gegevens met ons deelt, dan heb je het recht om je gegevens door ons te laten wissen, te corrigeren, te bekijken of over te dragen. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking en heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Je kunt je beroepen op deze rechten door een verzoek bij ons kenbaar te maken via privacy@opleidingvinden.nl. Wij streven ernaar om je zo snel mogelijk van een reactie te voorzien, in ieder geval binnen 4 weken.


Wat doen wij met jouw persoonsgegevens?
Als jij je gegevens met ons deelt, zijn wij daarvoor verantwoordelijk. Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens als we daar een goede reden voor hebben, ofwel een wettelijke grondslag in de zin van de AVG.
In de volgende situaties vragen we je gegevens met ons te delen en geven we per situatie aan waarom we dat doen:

 • Persoonsgegevens contactformulier aanbieder en inschrijfformulier
  Je kunt je persoonsgegevens invoeren in een contactformulier met een vraag/ brochureaanvraag aan de aanbieder van de opleiding, training of cursus, of in een inschrijfformulier waarmee je je aanmeldt voor een opleiding, training of cursus van een aanbieder.
  We vragen je in het formulier je telefoonnummer en je e-mailadres in te vullen zodat de aanbieder je telefonisch of per mail kan benaderen om je vraag te beantwoorden of om met je mee te denken over de passendheid van een opleiding, training of cursus.
  We vragen je adresgegevens in te vullen bij je inschrijving zodat de aanbieder je eventuele materialen naar dit adres kan toesturen, of een derde partij je een 'Ga-voor-groei-geschenk' kan toesturen (als je deze hebt kunnen selecteren bij je inschrijving). 
  Als je een brochureaanvraag doet of een vraagformulier invult voor een aanbieder dan mailen we je persoonsgegevens en je vraag op een beveiligde manier door naar de aanbieder. Mocht je willen weten hoe de aanbieder (of een derde partij van wie je een geschenk ontvangt) omgaat met de persoonsgegevens, bekijk dan ook de privacyverklaring van de deze partij.
  Nadat we je gegevens naar de aanbieder hebben verstuurd, sturen we je eenmalig een mail waarin we je uitnodigen je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. 

 • Persoonsgegevens contactformulier Opleidingvinden.nl
  Ook kun je je persoonsgegevens invoeren in een contactformulier met een vraag aan Opleidingvinden. De persoonsgegevens die je invult in dit contactformulier, gebruiken we om per mail of telefonisch contact met je op te nemen om je zo snel mogelijk verder te helpen met je vraag.

 • Persoonsgegevens inschrijving nieuwsbrief
  Je kunt je persoonsgegevens ook invoeren voor het aanvragen van een nieuwsbrief.
  Via de nieuwsbrief houden we je graag op de hoogte van de mogelijkheden, regelingen en budgetten op het gebied van leren & ontwikkelen.
  Door bij je nieuwsbriefinschrijving ook je voorkeursvakgebieden en postcode aan ons kenbaar te maken, kunnen we je ook op de hoogte stellen van ontwikkelingen of interessante aanbiedingen in jouw vak- of postcodegebied. We noemen dat een doelgroep specifieke nieuwsbrief.
  Nieuwsbrieven ontvang je alleen van ons als je daar toestemming voor hebt gegeven, voor ieder type nieuwsbrief kan je je op ieder gewenst moment weer afmelden.

 • Accountgegevens
  Voor het aanmaken van een account vragen we je ook de hiervoor benodigde persoonsgegevens. Hier kun je je geselecteerde leer- & ontwikkelactiviteiten bewaren en je persoonsgegevens en voorkeuren wijzigen. Hier kunnen we je ook suggesties tonen die je verder kunnen helpen in je werk, ontwikkeling of loopbaan. We bewaren je gegevens in je account zolang deze actief is. Je beslist zelf wanneer je je account opzegt.

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. Daarnaast behandelen wij deze informatie vertrouwelijk en gebruiken wij deze uitsluitend om aan jou de juiste dienst te kunnen bieden.
Als we geen nieuwsbriefinschrijving of actief account meer van jou hebben, anonimiseren we jouw persoonsgegevens voor analytische doeleinden.
 

Het gebruik van cookies
Voor het functioneren van onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Cookies zijn er in verschillende soorten. Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies:

 • Functionele cookies
  Met behulp van deze cookies herkennen wij jouw computer (of smartphone, tablet etc.). Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen op de website niet goed worden gebruikt. Wij herkennen met de cookies bepaalde voorkeuren of instellingen die voor jou de juiste ervaring opleveren.

 • Analytische cookies
  Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op haar servers. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, als ook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.
  Naast Google Analytics maken we ook gebruik van Sharpspring cookies en Sessie Identifier Tokens. Deze cookies worden gebruikt om site bezoeken te volgen en contactformulieren af te handelen.
  Wij hebben Google en Sharpspring niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google of Sharpspring diensten. Google en Sharpspring gebruiken deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google en Sharpspring kunnen deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

In jouw browser kun je de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kun je eventueel handmatig cookies verwijderen. Hoe je dit kunt doen lees je in de handleiding van jouw browser.

 

Beveiligingsmaatregelen
Als jij je persoonsgegevens met ons deelt, is het aan ons om te zorgen dat ze veilig bewaard worden. Om jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Binnen Opleidingvinden.nl hebben wij een privacy en securitybeleid opgesteld en geïmplementeerd.
De toegang tot jouw gegevens is zodanig ingericht dat uitsluitend geautoriseerde medewerkers van Opleidingvinden.nl toegang hebben tot jouw gegevens voor zover zij dit nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. Tevens hebben alle medewerkers die persoonsgegevens verwerken of inzien zich verplicht tot geheimhouding.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze website bekend worden gemaakt. Wij raden je daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Onze contactgegevens
Heb je nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring? Dan kun je hiervoor contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:
Opleidingvinden.nl
Oude Parklaan 111
1901 ZZ Castricum
privacy@opleidingvinden.nl