SLIM-regeling

De SLIM regeling is een subsidieregeling voor ondernemingen, gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. Ook voor individuele scholing komt via de SLIM-regeling extra subsidie beschikbaar, vanaf 2024.

Wat is de SLIM-regeling?

De SLIM regeling is een (structurele) subsidieregeling voor mkb-ondernemingen in het algemeen en voor grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. De subsidie mag aangevraagd worden door individuele ondernemingen of door samenwerkingsverbanden. De SLIM-regeling is bijvoorbeeld in te zetten voor: de doorlichting van een onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan; het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming; het ontwikkelen of invoeren van een methode voor het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en beroepshouding van werkenden; het bieden van praktijkleerplaatsen bij een erkend leerbedrijf. Jaarlijks is er 48 miljoen euro beschikbaar.  

Laatste nieuws over de SLIM-regeling

13 november 2023:

Individuele scholing binnen de SLIM-regeling 

Het kabinet is voornemens de resterende 73,5 miljoen van het STAP-budget beschikbaar te stellen voor een tijdelijke voorziening individuele scholing binnen de SLIM-regeling (voor de periode 2024 tot en met 2027).

 

Uitgangspunten voor de verdere invulling van deze individuele scholing:

  • gerichte inzet van budget,
  • focus op cruciale kraptesectoren zoals energietransitie, zorg, onderwijs techniek en ict,
  • er gaat overleg plaatsvinden met betrokkenen,
  • uitgangspunt is co-financiering (gemiddeld 20% betaalt de deelnemer zelf of de werkgever).