Informatie over de in 2023 gestopte STAP-budget regeling

Vind op deze pagina informatie over de STAP-budget regeling. De regeling is gestopt in 2023. 


STAP-budget.nl is nu Opleidingvinden.nl. Hier vind je opleidingen met een keurmerk. 

Wat gebeurt er als je de opleiding niet kan starten of afronden, of wilt annuleren?

Mocht je STAP-budget toegekend hebben gekregen voor een opleiding en inschatten dat je de betreffende opleiding niet kunt starten of afronden, of wil je de opleiding annuleren?

Dan adviseren we je om eerst met de opleider contact op te nemen. Je kan bespreken of en hoe je de opleiding nog zou kunnen afronden en welke annuleringsvoorwaarden gelden bij annuleren.
En vervolgens kun je zo nodig UWV informeren over de wijziging door te bellen naar: 088 - 898 22 02. Je kunt ook hier inloggen met je DigiD en je melding doorgeven aan UWV.
 

Als je de scholing waarvoor je STAP-budget toegekend hebt gekregen niet kan starten of kan afronden*, dan bestaat er geen recht op subsidie. Je dient dit zo snel mogelijk aan UWV door te geven. Als je niet meedeelt dat je de opleiding niet kan afronden en het niet volgen of afronden is te wijten aan jezelf, dan kan je voor een periode van maximaal 2 jaar worden uitgesloten van het aanvragen van STAP-budget (zie ook deze Rijksinformatie).

 

*) De scholing is afgerond als je de opleiding hebt voltooid met:

een diploma of certificaat;
of een aanwezigheids- of deelnemingspercentage van ten minste 80% (of ten minste 80% digitale activiteit bij digitale scholing).

Heb je een vraag over je STAP-budget?

De STAP-budget regeling wordt uitgevoerd door UWV. Heb je een vraag over je STAP-budget? Neem contact op met UWV.

UWV is telefonisch te bereiken op: 088 - 8982202. 

Op deze pagina vind je meer informatie.

Wat is het STAP-budget?

Met de STAP-budget subsidie kon je 1.000 euro aanvragen voor een opleiding. Je kon deze subsidie gebruiken om jezelf verder te ontwikkelen en je positie op de arbeidsmarkt te versterken. De subsidie heettte STAP. Dit staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie.

 

Vanwege bezuinigingen heeft het kabinet besloten om per 15 november 2023 te stoppen met de STAP-budget regeling.

Waarom gaf de Rijksoverheid STAP-budget subsidie?

Het kabinet heeft per 1 januari 2022 de fiscale scholingsaftrek door de subsidieregeling STAP-budget vervangen. Doel van het STAP-budget was dat mensen meer de eigen regie nemen in hun ontwikkeling en loopbaan, zich blijven ontwikkelen en duurzaam inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt. Het kabinet is gestopt met de STAP-regeling en zoekt nu naar nieuwe manieren om leren en ontwikkelen te blijven stimuleren. Er zijn al ideeën in de maak voor een nieuwe individuele scholingsregeling, mogelijk gericht op een bepaalde doelgroep en tekortsectoren. 

Voor wie was de STAP-budget subsidie?

De doelgroep voor STAP-budget was iedere volwassene met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt.

 

Je had recht op STAP-budget voor een opleiding als:

je ouder bent dan 18 jaar en nog geen AOW ontvangt (of je wel of niet werkt, een uitkering ontvangt of ondernemer bent, dat is voor je aanvraag niet relevant).
je volksverzekerd bent (dit ben je als je de afgelopen 27 maanden minstens 6 maanden in Nederland gewoond, gewerkt of een uitkering hebt gehad).
je dit kalenderjaar nog geen STAP-budget hebt gekregen en er nog budget is.
je voor de opleiding STAP-budget kan krijgen (volgens het STAP-scholingsregister).

Bepaalde opleidingen kon je tot 30 jaar niet doen met STAP-budget. Hoe zit dat?

Tot 30 jaar kon je geen STAP-budget aanvragen voor een overheidserkende voltijdsopleiding (zoals een voltijd bacheloropleiding of een voltijd bol-opleiding in het mbo). Dit om samengaan met studiefinanciering te voorkomen. Losse onderdelen van deze opleidingen en deeltijdopleidingen van overheidserkende opleiders kwamen wel in aanmerking voor het STAP-budget. 

Hoe werkte het als je de STAP-budget subsidie wilde benutten?

STAPPENPLAN VOOR HET AANVRAGEN VAN STAP-BUDGET


STAP 1: Vind een opleiding en meld je aan!

Oriënteer je op de mogelijkheden op STAP-budget.nl.
STAP-budget.nl helpt je om ideeën op te doen voor een STAP opleiding die bij je past. Door de vele filters en de uitgebreide informatie per opleiding kun je gemakkelijk een passende opleiding vinden.
Klik via de gele aanmeldknop naar het aanmeldformulier. 
Na je aanmelding ontvang je van de opleider een digitaal STAP-aanmeldingsbewijs. Dat STAP-aanmeldingsbewijs heb je nodig voor je STAP-aanvraag bij UWV!
 

STAP 2: Vraag je STAP-budget aan bij UWV op woensdag 15 november 10.00 uur (Belangrijk: zorg dat je vlak vóór 10.00 uur al op 'Aanvragen STAP-budget' hebt geklikt.)

Ga naar www.stapuwv.nl, het STAP-portaal van UWV. Tip: Gebruik voor je STAP-aanvraag een laptop of desktop. Dit omdat je ook een bestand moet uploaden en dat is lastig met een telefoon.
Klik vlak vóór 10.00 uur op 'Aanvragen STAP-budget'. Dan ontvang je om 10.00 uur een melding dat je aan de wachtrij bent toegevoegd. (De plek in de wachtrij is niet afhankelijk van het moment waarop je vóór 10.00 op 'Aanvragen STAP-budget' hebt geklikt.)
Log in met DigiD.
Upload je digitale STAP-aanmeldingsbewijs (dat je van de opleider hebt gekregen).
Vul je student-, klant- of inschrijfnummer in (dat je kunt vinden op je STAP-aanmeldingsbewijs).
Bevestig de opleiding die via een ‘vooraanmelding’ door de opleider voor je is klaargezet (en anders: selecteer zelf de opleiding die ook op het STAP-aanmeldingsbewijs is opgenomen).
Beantwoord nog enkele vragen over je situatie.
Dien je aanvraag in.
Wacht op reactie van UWV. Na toekenning ontvang jij en ook je opleider bericht van UWV. UWV maakt het geld over naar de opleider (je krijgt dus zelf geen geld op je rekening). En je opleider zet je voorlopige aanmelding om in een daadwerkelijke inschrijving. 
Zie ook deze video van aanvraag STAP-budget in STAP-portaal van UWV.

 

 

STAP 3: Na de opleiding

De opleider legt een bewijs van deelname over aan UWV
Binnen 3 maanden na afronding van de opleiding legt de opleider een 'bewijs van deelname' over aan UWV. In dat 'bewijs van deelname' legt de opleider vast of de opleiding is afgerond. Een opleiding is afgerond als de scholing is afgerond met een diploma of certificaat of als de deelnemer ten minste een aanwezigheids- of deelnemingspercentage van 80% heeft behaald.
UWV beslist en stuurt een beschikking naar jou als aanvrager
Vervolgens wordt de subsidie definitief toegekend of, als de opleiding niet is afgerond, afgewezen. Als aanvrager/burger ontvang je hierover een beschikking van UWV.

Welke kosten kon je vergoed krijgen met STAP-budget?

Je kunt per kalenderjaar maximaal één STAP-opleiding doen waarvoor je maximaal 1.000 euro STAP-budget subsidie toegekend kunt krijgen.

Kosten die hiermee vergoed kunnen worden zijn kosten voor het volgen van de scholingsactiviteit (les-, cursus- of college- of examengeld), en ook kosten voor literatuur en beschermingsmatariaal die beslist nodig zijn voor het volgen van de opleiding en die door de opleider in rekening worden gebracht bij de deelnemer.

 

Overige kosten die verband houden met de scholingsactiviteit, zoals extra aangeschafte boeken en niet noodakelijke lespakketen komen niet in aanmerking voor vergoeding. Deze kosten zijn voor rekening van de aanvrager. Ook kosten voor elektronische apparatuur, zoals computer, laptop, tablet en telefoon komen niet in aanmerking voor vergoeding.

Wat als de kosten van de STAP-opleiding hoger waren dan 1.000 euro?

Is een opleiding duurder dan 1.000 euro? Dan betaal je de rest zelf.

Je zou nog kunnen vragen of je werkgever (of een andere partij) het meerdere (of een deel daarvan) wil bijdragen.

 

Als je werkgever (of een andere partij) wil bijdragen, dan moet je dat zelf afhandelen met die persoon/partij. Mogelijk kan een opleider de factuur dan splitsen en een factuur sturen voor het meerdere (of een deel daarvan) naar de bijdragende partij. Dat zou je kunnen afstemmen met de opleider en de bijdragende partij.

Wat als de kosten van de STAP-opleiding lager waren dan 1.000 euro?

Je kunt natuurlijk altijd een subsidieaanvraag doen voor een opleiding met lagere kosten dan 1.000 euro (inclusief btw). Je hebt recht op maximaal 1 STAP-budget voor maximaal 1 opleiding per kalenderjaar.

Wat als ik me heb aangemeld voor een STAP-opleiding en ik krijg geen STAP-budget toegekend van UWV?

Was je te laat met je aanvraag en was het budget al op?

Dat is jammer! De opleider zal het waarderen als je dit even laat weten.

 

Je STAP-aanmelding bij de opleider is voorlopig (volgens de regeling), aangezien je als subsidieaanvrager nog in de fase van subsidieaanvraag zit.* 

In de volgende aanvraagtermijn kun je weer een aanvraag indienen. De kans is aanwezig dat je hiervoor een nieuw STAP-aanmeldingsbewijs nodig hebt met een nieuwe startdatum omdat een scholing waarvoor je STAP-budget wilt benutten in een bepaalde periode dient te starten. Zie voor de exacte mogelijke startdata per aanvraagtijdvak deze informatie.

 

*) Het is raadzaam om voorafgaand aan je aanmelding bij de opleider te checken of de opleider je STAP-aanmelding ook beschouwt als een voorlopige aanmelding en deze omzet naar een definitieve aanmelding als je STAP-budget is toegekend. 

 

Heb je een vraag over de afwijzing van je STAP-budget-aanvraag?

Dan kun je contact opnemen met UWV: 088 - 898 22 02. Of log hier in met DigiD en stel een vraag aan UWV.